Föreningen för studier av forskning och utbildning
Föreningens medlemmar 2008
Föreningens styrelse
I maj 1999 inrättade ett antal akademier och forskningsfinansierande stiftelser i Sverige en förening vars ändamål är att bedriva och främja bedrivandet av studier av forskning och utbildning samt att stimulera debatten inom detta område. Det sker genom Institutet för studier av utbildning och forskning, SISTER.

Myndigheter, organisationer och företag som kan förväntas främja föreningens ändamål har rätt att vara medlemmar i föreningen. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan. Föreningsstämman, där varje medlem har en röst, beslutar om årsavgift och utser ledamöter i föreningens styrelse.www.akademiskahus.se
Akademiska hus

www.formas.se
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ( Formas )

www.iva.se
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ( IVA )

www.ksla.se
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ( KSLA )

www.kva.se
Kungl. Vetenskapsakademien ( KVA )

www.vitterhetsakad.se
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien ( KVHAA )


www.rj.se
Riksbankens Jubileumsfond

www.stint.se
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning ( STINT )

www.kks.se
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling ( KK-stiftelsen )

www.mistra.org
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning ( MISTRA)

www.stratresearch.se
Stiftelsen för Strategisk Forskning ( SSF )

www.sulf.se
SULF

www.vardal.se
Vårdalsstiftelsen


Göran Blomqvist, ordförande,
VD Riksbankens JubileumsfondMadeleine Caesar, VD KK-stiftelsen
Roger Svensson, VD STINT
Ann-Christin Bylund, professor KSLA
Lars Rask, VD SSF
Christina Ullenius, professor UoH
Git Claesson Pipping , Förbundsdirektör SULF
Ewa Ställdal,VD Vårdalsstiftelsen