• Annual Report 2007 (PDF)  • Strategic Institute Programme / Strategiskt Institutsprogram
    Knowledge environments of the future / Framtidens kunskapsmiljöer  • Annual Report 2006 (PDF)  • Annual Report 2005 & Strategic Institute Programme (PDF)  • Annual reports and research programmes 2000-2004 / Årsberättelser och forskningsprogram 2000-2004