SISTER har avvecklats

Föreningen för studier av utbildning och forskning, SISTER, har avvecklats efter beslut av SISTER:s föreningsstämma den 5 november. Verksamheten upphörde den 30 april 2009. Hemsidan med alla rapporter kommer att vara tillgänglig via Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.

För mer information, läs pressmeddelandet på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida,här.