VART FÖR FORSKNINGSPOLITIKEN?

LÄRDOMAR OCH METODER FRÅN DANMARK,
FINLAND OCH NORGEInbjudan till ett nordiskt samtal med Thomas Östros om regeringens forskningsproposition

Tid: 5 oktober kl. 17-19. Därefter serveras en enkel buffé.
Plats: Lejonsköldska rummet, Utrikespolitiska Institutet, Lilla Nygatan 23, Stockholm


Den 18 september presenterar den svenska regeringen sin nya forskningsproposition. Denna gång är förväntningarna stora med tanke på de förändringar som de svenska forsknings- och innovationssystemen befinner sig i, med nya myndigheter i vardande och med flera nya universitet inrättade under de allra senaste åren. I bakgrunden finns också ett forskningspolitiskt livligt 90-tal, med grundutbildningsreformen, tillkomsten av forskningsstiftelserna, decentralisering och ökad självständighet i högskolan och, nu senast, ändringen av rådsorganisationen och den offentliga forskningens finansiering. Men när nu dessa stora förändringar genomförts eller beslutats - vart är forsknings- och utbildningspolitiken på väg att föra oss? Finns det brister i det nya system som skapats? Vad händer ute på forskningens verkstadsgolv - på universiteten, högskolorna och forskningsinstituten? Vad kan vi vänta av de förändringar som ännu inte genomförts? Och framförallt: finns utländska exempel att lära av?

Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros, som är ansvarigt statsråd, har accepterat en inbjudan av SISTER att diskutera forskningspropositionen den 5 oktober med början klockan 17. Vår tanke har särskilt varit att låta röster från grannländerna komma fram, med kommentarer till och perspektiv på den svenska forskningspolitiken. Sverige har goda skäl att se sig omkring just nu. Danmark har redan en rådsstruktur som påminner om den som vi är på väg att få i Sverige. Norge har gått ännu längre, med ett enda integrerat råd för både grundforskning och sektoriell forskning. Finland har genom stora och radikala forskningspolitiska grepp under 90-talet lyft sin forskning avsevärt. I samtliga fall finns lärdomar att hämta för den svenska debatten.För att inleda samtalet har vi inbjudit några framstående representanter för forskning, forskningsledning och forskningspolitisk analys i de nordiska länderna. Dessa är:

Professor Kirsten Hastrup, Köpenhamns universitet, antropolog, ledamot av Danmarks Forskningsråd, forskningsledare vid Det Danske Center for Menneskerettigheder och författare till en ny bok om kulturvetenskapernas plats i samhället och forskningssystemet, ”Viljen til viden: En humanistisk grundbog”.

Finländsk representant (inbjuden, ej bekräftad).

Professor Hans Skoie, Oslo, under många år verksam vid det norska institutet för högre utbildning och forskning, NIFU och en ledande expert på forskningspolitiska analyser och jämförelser i Norden.


Vi hoppas på ett intressant och lärorikt samtal i en atmosfär av avspänd nordisk gemenskap!
Välkommen!

Sverker Sörlin
Direktör och forskningsledare

Anmälan görs senast 2 oktober till: SISTER, Box 591, 101 31 Stockholm, per fax: 08-24 50 14, eller per e-post: info@sister.nu Ange om du tänker stanna på buffén.