Tillbaka till huvudsidan

Reports / SISTER Arbetsrapporter


RAPPORTER 2009

Arbetsrapport 2009:91
Att komma igång med strategiska forskningsmiljöer - En analys av SSF:s satsning på strategiska forskningscentra
Enrico Deiaco, Mats Benner, Lars Geschwind, Karla Anaya Karlsson


RAPPORTER 2008

Arbetsrapport 2008:90
Utvärdering av Swedish School of Advanced Asia-Pacific Studies (SSAAPS)
Lars Geschwind


Arbetsrapport 2008:89
Interaction between research and education in four research profiles - Can industry co-operation improve the link?
Maria Johansson


Arbetsrapport 2008:88
(Published in Learning to Compete In European Universities - From Social Institution to Knowledge Business, Edward Elgar 2009)
What does it mean conceptually that universities compete?
Enrico Deiaco, Magnus Holmén & Maureen McKelvey


Arbetsrapport 2008:87
Utbildningsanknytning i praktiken - En fallstudie av KK-stiftelsens profilsatsningar vid fyra unga lärosäten
Lars Geschwind & Maria Johansson


Arbetsrapport 2008:86
Social bollkänsla och grym kompetens - Forskningsledning vid fyra av KK-stiftelsens profilsatsningar
Lars Geschwind


Arbetsrapport 2008:85
(Published in Learning to Compete In European Universities - From Social Institution to Knowledge Business, Edward Elgar 2009)
Strategy to Join the Elite: Merger and the 2015 Agenda at the University of Manchester
Luke Georghiou


Arbetsrapport 2008:84
Om gränser, förbindelser, gods och mediatorer - En studie av interaktionen mellan akademi och näringsliv i samverkansprojektet finansierade av KK-stiftelsens
Peder Karlsson


Arbetsrapport 2008:81
Om humanistisk forskning - Nutida villkor och framtida förutsättningar
Lars Geschwind & Karin Larsson


Arbetsrapport 2008:80
Effektanalys av "offentlig såddfinansiering" 1994 till 2004 NUTEKs och VINNOVAs såddfinansieringsstöd
Andreas Johnson, Enrico Deiaco, Karla Anaya Carlsson & Fredrik Scheffer


Arbetsrapport 2008:79
(Published in Learning to Compete In European Universities - From Social Institution to Knowledge Business, Edward Elgar 2009)
Exploring University Alliances and Comparable Academic Cooperation Structures
Enrico Deiaco, Ana M. Gren & Göran Melin


Arbetsrapport 2008:78
(Published in Learning to Compete In European Universities - From Social Institution to Knowledge Business, Edward Elgar 2009)
Polarization of the Swedish University Sector Structural Characteristics and Positioning
Daniel Ljungberg, Mattias Johansson & Maureen McKelvey


Arbetsrapport 2008:77
(Published in Learning to Compete In European Universities - From Social Institution to Knowledge Business, Edward Elgar 2009)
Elite European Universities and the R&D Subsidiaries of Multinational Enterprises
Anders Broström, Maureen McKelvey & Christian Sandström


Arbetsrapport 2008:76
Uppföljning av studenter efter avslutade studier - Ett verktyg för att utveckla utbildningen
Lars Geschwind & Karin Larsson


Arbetsrapport 2008:75
(Published in Learning to Compete In European Universities - From Social Institution to Knowledge Business, Edward Elgar 2009)
Why large research infrastructures can be built despite small investments? MAX-lab and the Swedish research infrastructure
Olof Hallonsten & Mats Benner


Arbetsrapport 2008:74
Fallstudie av en ytkemisk forskarskola - Utvärdering av SSF:s satsning på Yt-& kolloidteknologi
Fredrik Scheffer & Göran Melin


RAPPORTER 2007

Arbetsrapport 2007:73
Räcker det med forskning i världsklass? - Nya perspektiv på teknikföretagens samarbete med offentligt finansierade forskningsmiljöer
Anders Broström & Enrico Deiaco


Arbetsrapport 2007:72
Forskning, innovation och samhälle - Ett sammanflätat system i snabb omvandling
Mats Benner, Enrico Deiaco & Olle Edqvist


Arbetsrapport 2007:71
Det bästa av två världar? - Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning
Lars Geschwind & Fredrik Scheffer


Arbetsrapport 2007:70
Policyprojekt och kunskapsområde - Utvärdering av Centrum för lärande i hållbar utveckling vid Lärarhögskolan i Stockholm
Lars Geschwind


Arbetsrapport 2007:69
Att få kunskap använd - En utvärdering av tre Mistraprogram
Enrico Deiaco & Maria Johansson


Arbetsrapport 2007:68
Under revision
Reviewing applications by women: Critical use of additive and reasoning evaluation methods
Göran Melin


Arbetsrapport 2007:67
Review of SPIDERS's funding of ICT Collaboration - Projects with Swedish Partner Universities
Olle Edqvist


Arbetsrapport 2007:66
SSF:s satsning på strategiska forskningscentra - En analys av bedömningsprocessen
Peter Schilling


Arbetsrapport 2007:65
Riskanalys av KTH:s engagemang i Pakistan Sweden University
Enrico Deiaco & Göran Melin


Arbetsrapport 2007:64
Gräddfil eller B-lag? - Undersökning av anställningsformen biträdande lektorer
Göran Melin & Fredrik Scheffer


Arbetsrapport 2007:63
Collaboration for competitiveness - Towards a new basis for regional innovation policy
Anders Broström


Arbetsrapport 2007:62
Vad kan Staten lära av en effektanalys av såddfinansieringsprogrammet? - En förstudie
Anders Broström, Karla Anaya-Carlsson, Enrico Deiaco & Fredrik Scheffer


Arbetsrapport 2007:61
Högskola och region - ett trevande förhållande. Reflektioner över exemplet Västra Götalandsregionen
Enrico Deiaco, Anders Broström & Lars Geschwind


Arbetsrapport 2007:60
Den postdoktorala perioden för doktorsexaminerade läsåret 1998/99
Karla Anaya-Carlsson & Göran Melin


Arbetsrapport 2007:59
Fallstudie av en neurovetenskaplig forskarskola - Utvärdering av SSF:s satsning på National Network i Neuroscience
Fredrik Scheffer, Åsa Smedberg & Göran Melin


Arbetsrapport 2007:58
Fallstudie av en biomedicinsk forskarskola - Utvärdering av SSF:s satsning på programmet Glykokonjugater i biologiska system
Fredrik Scheffer & Göran Melin


RAPPORTER 2006

SISTER har i två studier analyserat förutsättningarna, omfattningen och effekterna av svensk u-landsforskning på uppdrag av SIDA/SAREC.
Rapporterna finns nu tillgängliga att ladda ner via SIDA:s hemsida.
SIDA:s U-landsforskningsråd
SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Arbetsrapport 2006:57
Utbildningsbranschen - drivkrafter, storlek och nya affärsmodeller
Enrico Deiaco


Arbetsrapport 2006:56
"Alla blir professor"
En framåtblickande utvärdering av befordringsreformen vid KTH
Göran Melin & Andreas Högberg


Arbetsrapport 2006:55
Considerations on university alliances
Motives, risks and characteristics
Enrico Deiaco & Göran Melin


Arbetsrapport 2006:54
Effects of funding young, promising scientists
Göran Melin & Rickard Danell
Later published as:
Melin G, Danell R (2006): "The top eight percent: development of approved and rejected applicants for a prestigious grant in Sweden", Science and Public Policy, vol 33, no. 10, pages 702 - 712.


Arbetsrapport 2006:53
"Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer"
En studie av samverkanspraktik vid fyra lärosäten
Andreas Högberg, Peder Karlsson & Peter Schilling


Arbetsrapport 2006:52
Internationalisering av svensk forskning
- reflektioner från ett antal fall
Olle Edqvist


Arbetsrapport 2006:51
Forskarstuderande under och efter utbildningen
Jämförande offentlig statistik från Sverige och Danmark
Linda Blomkvist & Göran Melin


Arbetsrapport 2006:50
Hur mår klinisk forskning?
- en studie av FoU-verksamheten i Landstinget Östergötland
Enrico Deiaco & Göran Melin


Arbetsrapport 2006:49
Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag.
En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet
Enrico Deiaco, Peter Schilling & Åsa Smedberg


Arbetsrapport 2006:48
Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants
Andreas Högberg & Göran Melin


Arbetsrapport 2006:47
Utvärdering av SSF:s satsning på Senior Individual Grants
Åsa Smedberg & Göran Melin


Arbetsrapport 2006:46
Forskningsdebattens vad, vem, hur och varför
Ulf Sandström
Institutionen för Tema, Linköpings universitet
Ladda ner artikelbilaga


Arbetsrapport 2006:45
Kvalitet kontra kvantitet: Högskoledebatten 2005 - 2006
Lillemor Kim
Ladda ner artikelbilaga


Arbetsrapport 2006:44
Nya teorier – Ny kunskapsproduktion?
Några teoretiska perspektiv på IVA:s universitetsframsyn 2005/2006
Peder Karlsson & Peter Schilling


Arbetsrapport 2006:43
Utvärdering av INGVAR
(Individual Grant for the Advancement of Research Leaders)
- med avseende på utformning, urvalsprocess och ledarskapsprogram
Karin Caldwell, Ulf J Johansson, Anders Liljas (ordf)
& Göran Melin (sek)
Utvärderingen utförd på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning


Arbetsrapport 2006:42
Finansiering och strategi
En fallstudie över KK-stiftelsens profil- och plattformssatsning vid Blekinge Tekniska Högskola

Peter Schilling & Maria Johansson


RAPPORTER 2005

Arbetsrapport 2005:41
Energisystemforskning - till vad och hur mycket?
Utvärdering av programmet för Allmänna energisystemstudier

Enrico Deiaco, Fredrik Lagergren & Åsa Smedberg


Arbetsrapport 2005:40
Ju mer vi är tillsammans...
Utvärdering av Delegationen för regional samverkan
om högre utbildning

Enrico Deiaco, Maria Johansson & Hans Westlund (ITPS)


Arbetsrapport 2005:39
Bridging the Gap - Comparing Actions for Widening Participation in Higher Education in Sweden and England
Lillemor Kim, Maria Johansson, Sverker Sörlin & John Storan


Arbetsrapport 2005:38
Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola - utredning av förutsättningarna för fusion, allians eller annan samverkan
Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin


Arbetsrapport 2005:37
Does Knowledge Diffusion between University and Industry Increase Innovativeness?
Hans Lööf & Anders Broström


Arbetsrapport 2005:36
Kompetens för evidens - om Vårdalstiftelsens särskilda kompetenssatsningar
Lillemor Kim & Per Janson


Arbetsrapport 2005:35
De nya kulturutbildningarna - en undersökning av nya typer av högskoleutbildningar på kulturområdet
Göran Melin


Arbetsrapport 2005:34
Kunskapsregion Stockholm på världsmarknaden? - möjligheter och utmaningar för det regionala tillväxtprogrammet
Enrico Deiaco & Anders Broström


Arbetsrapport 2005:33
Utbildningsvetenskapliga kommittén - en ny aktör i forskningslandskapet
Lillemor Kim & Ewa Olstedt


RAPPORTER 2004

Arbetsrapport 2004:32
Tekniska universitet på världsmarknaden? - motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers
Anders Broström, Enrico Deiaco & Sverker Sörlin


Arbetsrapport 2004:31
Institutssektorn, högskolan och det svenska innovationslandskapet
Sverker Sörlin


Arbetsrapport 2004:30
Utvärdering av det svenska medlemsskapet i IIASA
Sverker Sörlin (Ordf.), Mårten Carlsson, Britt-Marie Drottz-Sjöberg & Göran Melin
Utvärdering utförd av SISTER på uppdrag av Formas


RAPPORTER 2003

Arbetsrapport 2003:29
Effekter av postdoktorala utlandsvistelser
Göran Melin


Arbetsrapport 2003:28
Regionala effekter av högre utbildning, högskolor och universitet
Hans Westlund


Arbetsrapport 2003:27
Kartläggning av högre utbildning och universitets- och högskoleforskning i Mälardalen
Anders Broström, Hans Lööf & Carolina Sigfridsson


Arbetsrapport 2003:26
Typifying Scientific Advisory Structures and Scientific Advice Production Methodologies
Bo Persson


Arbetsrapport 2003:25
Företagens finansiering av universitetsforskning – en översikt med tonvikt på medicinsk forskning
Ulf Sandström & Martin Hällsten


Arbetsrapport 2003:24
Firm Level Innovation and Productivity - Is there a Common Story Across Countries?
Norbert Janz, Hans Lööf & Bettina Peters


Arbetsrapport 2003:23
Dynamic Optimal Capital Structure and Technological Change
Hans Lööf


Arbetsrapport 2003:22
Forskningsfinansiering genom regional samverkan. Studier i de nya universitetens och högskolornas ekonomi.
Ulf Sandström med bidrag av Laila Abdallah & Martin Hällsten


RAPPORTER 2002

Arbetsrapport 2002:21
Utvärderingsspelet
Jan-Eric Degerblad, Olle Edqvist & Sam Hägglund


Arbetsrapport 2002:20
Process eller resultat? Trender inom utvärdering av svensk högskoleutbildning under 1990-talet
Laila Abdallah


Arbetsrapport 2002:19
Konstnärlig forskarutbildning i Norden
Henrik Karlsson


Arbetsrapport 2002:17
God avkastning på marginellt risktagande? Bidrag till en utvärdering av nordiskt forskningssamarbete inom ramen för NOS.
Tobias Harding, Ulf Sandström, Sverker Sörlin & Gella Westberg


Arbetsrapport 2002:16
Fungerar forskningssystemet? Några strategiska frågor för strategisk forskning.
Sverker Sörlin


Arbetsrapport 2002:15
The Link Between Firm Level Innovation and Aggregate Productivity Growth
Hans Lööf & Almas Heshmati


Arbetsrapport 2002:14
Svenska Tekniker 1620-1920 : Om utbildning, yrken och internationell orientering
Göran Friborg


Arbetsrapport 2002:13
Culture as Regional Attraction: Migration Decisions of Highly Educated in a Swedish Context
Maria Wikhall


Arbetsrapport 2002:12
A Comparative Analysis of Public, Semi-Public and Recently Privatised Research Centres
Methodological Report

PREST


Arbetsrapport 2002:11
The Triple Helix of University -Industry -Government
Implications for Policy and Evaluation

Henry Etzkowitz


Arbetsrapport 2002:10
Masshögskolans paradoxer – fem inlägg i den svenska högskoledebatten
Lillemor Kim


Arbetsrapport 2002:9
Cultivating the Places of Knowledge
Sverker Sörlin


RAPPORTER 2001

Arbetsrapport 2001:8
Reluctant Agencies Sectorial Agencies and Swedish Research Policy in the 1980s
Bo Persson


Arbetsrapport 2001:7
Science &Technology Indicators Trapped in the Triple Helix? The Case of Patent Citations in a Novel Field of Technology
Martin Meyer


Arbetsrapport 2001:6
Kunskapssystem i förändring: Verksamhetsprogram 2001-2003
 


Arbetsrapport 2001:5
Föreningen för studier av utbildning och forskning: Verksamhetsberättelse 1999-2000
 


Arbetsrapport 2001:4
Om den svenska arkitektur-, bostads- och stadsbyggnadsforskningens karaktär
Ulf Sandström


Arbetsrapport 2001:3
Nya arbetsformer inom diabetesforskning - studier kring en nätverkssatsning
Jenny Beckman, Mats Benner, Olle Persson & Ulf Sandström


Arbetsrapport 2001:2
Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar
Lillemor Kim,Robert Ohlsson & Ulf Sandström

Arbetsrapport 2001:1
Prospects for Selecting and Using Indicators for Benchmarking Swedish Higher Education.
Alexander Kanaev & Albert Tuijnman

Arbetsrapporter med tryckt omslag kostar 50 kronor (exkl. moms) + porto vid beställning.