DET NYA FORSKNINGSLANDSKAPET
SISTER - årskonferens 2002

Forskningen blev en politisk stridsfråga under 1990-talet. Landskapet ritades om radikalt. Nya högskolor och nya universitet kom till. Stiftelserna startade och stökade om rejält i systemet för finansiering. Vetenskapsrådet inrättades. Sverige fick snabbt en ökande del av EU:s forskningsmedel. Debatten är fortsatt intensiv och omkring 200 personer gästade SISTERs årskonferens på Bonnierhuset den 4 april. Här presenterades en ny bok, Det nya forskningslandskapet - perspektiv på vetenskap och politik, som med fakta och analys från aktuell forskning belyser forskningens förändrade villkor.

Bokens redaktör docent Ulf Sandström (SISTER), professor Olle Persson (Umeå universitet) och docent Mats Benner (Lunds universitet) introducerade konferensen med axplock ur det digra undersökningsmaterialet. Måste man arbeta tvärvetenskapligt? Behöver den externa finansieringen av forskning ökas? Har de kvinnliga forskarna vunnit eller förlorat på reformerna? Bör sektorsforskningen återupplivas? Sjunker den svenska forskningens kvalitet? Har instituten fått en ny roll? Vem styr forskningsdebatten? Det var några av de frågor som behandlades.

Tarmo Lemola, programchef vid Handels- och industriministeriet i Finland, talade under rubriken ”Det finska undret” och menade att den finska modellen kan förefalla centralistisk med tanke på de relativt få och starka aktörer som befolkar det finska forskningslandskapet. Men skillnaden är att dessa arbetar genom decentraliserade nätverk med följden att Finland avstått från reformer och organisationsförändringar och genomfört en konsekvent forsknings- och högskolepolitik under flera decennier. Denna stabilitet gav resultat när Finland satsade sig ur den ekonomiska krisen under nittiotalets första år.

I panelsamtal lett av Ulf Wickbom fick Torbjörn Fagerström (Sveriges Lantbruksuniversitet), Thomas Johannesson (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut), Christina Moberg (Kungl Tekniska Högskolan), Olle Stendahl (Linköpings universitet), Sverker Sörlin (SISTER), Bernt Ericson (Ericsson Foresight) och Maria Anvret (Astra Zeneca Discovery) ställa sig frågan hur svensk forskning mår om tio år. Det blev en lyhörd och konstruktiv diskussion som, kanske framförallt, kom att handla om fördelningen av roller och ansvar – var utförs vilken forskning och vilka uppgifter bäst? De cirka 200 konferensdeltagarna representerade ett brett tvärsnitt av berörda parter vilket bidrog till en balanserad debatt. Här fanns en öppen attityd och ett tagande och givande mellan universitet, institut och industri – och mycket litet av kverulans och politiska låsningar. En hel del tid ägnades specifikt den tredje uppgiften, både i bemärkelsen relationen vetenskap/allmänhet och utbytet vetenskap/industri, liksom frågan om universitetens utmärkande funktion som en plats för fördjupad reflektion.

Pehr Mårtens
Informatör/producent SISTER